Årsmöte Eda

  • Eda

Som medlem i Hyresgästföreningen är du välkommen på årsmöte i din förening. Ta chansen att vara med och påverka du också!

Anmäl dig till Rutt Karlsson senast 9 mars: 072-535 94 11.

Välkommen!

Händer just nu i Värmland