Temakväll - Så förhandlas din hyra

  • Borlänge

Vad innehåller din hyra?

Hyresgästföreningen förhandlar hyran för de flesta hyreslägenheter i Sverige. Målet för förhandlingarna är ett bra boende till en rimlig kostnad. Men hur går det till och vad är det som avgör vad just din hyra blir? Under kvällen berättar våra förhandlare om hur en hyresförhandling går till och vad som faktiskt påverkar din hyra.

Vi bjuder på fika!

Ingen reseersättning eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.

Anmälan senast den 9 september till Marie Björnlund, 010-45 91 519.

Kontaktperson: Marie Björnlund, marie.bjornlund@hyresgastforeningen.se, 010-45 91 519

Händer just nu i Dalarna