Träff om lokalen på Karl Hovbergsgatan 47-53 i Eskilstuna

  • Eskilstuna

Vill du ha kvar kvarterslokalen på Karl Hovbergsgatan 47-53?

Om du vill ha kvar kvarterslokalen bör Du komma till träffen om lokalen onsdag 17 april.

Om ingen vill ta ansvar kommer bostadsbolaget att ta tillbaka lokalen, och då försvinner möjligheten för dig som hyresgäst att låna lokal.

Vi bjuder på fika och lottar ut några priser.

Alla hyresgäster är välkomna!

Hyresgästföreningen
Firat Nemrud

Kontaktperson: Firat Nemrun, firat.nemrud@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 85

Händer just nu i Södermanland