Temakväll 2 - Hur bygger vi den hållbara staden?

  • Eskilstuna

Som medlem i Hyresgästföreningen kommer du bjudas in till ett antal intressanta temakvällar under 2018. Nu är det dags för temakväll nr 2 som handlar om hur vi kan bygga den hållbara staden och vad du som hyresgäst kan bidra med. Hoppas att vi ses!


Temakväll 2 är ett tillfälle för dig som vill veta mer om hållbar stadsutveckling och hållbart byggande. Under kvällen har vi en öppen dialog kring miljö- och energifrågor samt hållbarhet i stads- och samhällsutvecklingen – från stort till smått. Vilka förutsättningar har vi att påverka och vad är det som påverkar oss? Vad kan vi göra som hyresgäster och samhällsmedborgare när det gäller att bidra till hållbarhet? Våra utredare Jennie och Kenneth från Hyresgästföreningens riksförbund lotsar oss genom kvällen.

Ingen ersättning för resor osv utgår men vi bjuder på fika!

Hjärtligt välkommen!

Anmälan
Senast söndag 22 april till Merja Holm på utbildningsormland@hyresgastforeningen.se eller på 010 - 459 15 50

Uppge eventuella matallergier vid anmälan

Kontaktperson: Kenneth Berglund, kenneth.berglund@hyresgastforeningen.se, 010- 459 10 09

Händer just nu i Södermanland