Miljöutbildning Sörmland

I vårt nya Framtidsprogram ses hyresrätten som en boendeform där hållbarhet är en självklarhet. Regeringen har ett mål för god bebyggd miljö och EU reviderar sina energidirektiv.

Hur kan du, dina grannar och din förening bidra i allt detta?

Utbildningen ger en kort introduktion till hållbar utveckling, med fokus på de ekologiska aspekterna. Vi gör en lite djupare genomgång av energifrågor kopplat till boendet. Dessutom hinner vi med en överblick över hur många miljöaspekter det finns på vårt boende. 

Kursledare är Jennie Wiederholm, utredare på Hyresgästföreningens riksförbund och Tommy Holm, miljöansvarig Eskilstunaföreningen.

Målgrupp: Förtroendevalda och aktiva med-lemmar i Hyresgästföreningen.

Anmäl att du kommer till Merja Holm, kontakt nedan, senast 9 februari.

Välkommen!

Händer just nu i Södermanland