Informationsmöte kvarteret Sågen Katrineholm

  • Katrineholm

Alla hyresgäster i området är välkomna.

  • Hur ska vi gemenast bidra till trygghet och trivsel i området?
  • Vi kommer att prata om utemiljö och inflytande på gården.

Vi bjuder på fika och lottar ut några priser.
Informationskvällen och lotteriet är gratis.

Välkommen!

Händer just nu i Södermanland