Inbjudan till utbildning - Styrelsen i arbete - alla kommuner i Södermanlands län

  • Eskilstuna

Vi välkomnar alla förtroendevalda som ingår i en styrelse till utbildningsdag i Eskilstuna. Våra styrelser är grunden för Hyresgästföreningens arbete. Det är därför viktigt att vi har en gemensam bild av vår förening och av vårt uppdrag.

Utbildningens innehåll

  • Styrelsens gemensamma ansvar och de olika uppdragen
  • Hyresgästföreningens övergripande mål och våra gemensamma styrdokument
  • Hyresgästföreningens organisation
  • Uppgifter och ansvar för lokal- och föreningsstyrelse
  • Att vara vald i förtroende – vår gemensamma värdegrund

Tid: 4 maj kl. 10-16, dropp-in-fika finns från 9.30.

Plats: Comfort Hotell, Hamngatan 9 i Eskilstuna

Anmälan

Anmäl dig senast 25 april till utbildningsormland@hyresgastforeningen.se

Uppge personnummer, mailadress och ev. matallergier vid din anmälan.

Du får ersättning för resor och förlorad arbetsförtjänst. Vi åker kollektivt eller samåker. Bekräftelse och deltagarlista mailas ut en vecka före utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch.

Välkommen!

Kontaktperson: Firat Nemrud, firat.nemrud@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 85

Händer just nu i Södermanland