Inbjudan till temakväll om hyresförhandlingar, Nyköping

  • Nyköping

Du är medlem i en förening som varit en stark folkrörelse i över 100 år! Tillsammans har vi alltid stått på hyresgästernas sida och drivit frågor kring trygghet, gemenskap, inflytande och rättvisa. Det tänker vi fortsätta att göra! Välkommen till temakvällen som ger dig en bild av dina möjligheter att vara med och påverka om du vill.

Målgrupp: Intresserade medlemmar.

Kvällens innehåll:

• Vad förhandlar vi om?
• Vad innehåller hyran?
• Vad kan vi påverka i hyran?
• Är du intresserad av att vara med och påverka hyrorna i din kommun?

Anmälan: till Merja Holm senast 28/1, tel 010–459 15 50 eller på epost: merja.holm@hyresgastforeningen.se

Uppge namn och personnummer.

Välkommen!

Kontaktperson: Astrid Öhman Asp, astrid.ohman.asp@hyresgastforeningen.se, 010-459 16 18

Händer just nu i Södermanland