Inbjudan till årsmöte hyresgästföreningen Sjökapten

  • Nyköping

Alla medlemmar i hyresgästföreningen Sjökapten är välkomna till årsmöte.

Årsmöteskallelse kommer med posten till Hyresgästföreningens medlemmar, medtag kallelsen! Dagordning hittar du på baksidan.

På mötet nomineras till:

- Stora förhandlingsdelegationen

- Föreningsstyrelsen

- Fullmäktige Region Mitt

Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Kontaktperson: Helene Axelsson, helene.axelsson@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 12

Händer just nu i Södermanland