Årsmöte Skeppsgossen

  • Eskilstuna

Alla medlemmar i Hyresgästföreningen Skeppsgossen är välkomna till årsmötet

• Årsmötesförhandlingar – inbjudan kommer med posten

• Vi bjuder på enklare förtäring

Vi behöver aktiva i Hyresgästföreningen i Eskilstuna.

På mötet nomineras ledamöter till:

 Stora förhandlingsdelegationen

 Föreningsstyrelsen

 Fullmäktige i Region Mitt

Välkomna!
Hyresgästföreningen Skeppsgossen
Styrelsen

Kontaktperson: Björn Bergqvist, rulle4077@hotmail.com, 0729423415

Händer just nu i Södermanland