Inbjudan till Årsmöte - Hyresgästföreningen i Årby

  • Eskilstuna

Alla medlemmar i LH Årby är välkomna till årsmötet

Årsmötesförhandlingar – kallelsen kommer med posten

  • Vi bjuder på enklare förtäring.
  • Vi behöver aktiva i Hyresgästföreningen i Eskilstuna.

På mötet nomineras ledamöter till:

  • Stora förhandlingsdelegationen
  • Föreningsstyrelsen
  • Fullmäktige i Region Mitt

Välkomna!

Hyresgästföreningen Årby

Styrelsen

Kontaktperson: Joakim Karlsson, jokkekarlsson76@hotmail.com, 0739 15 76 78

Händer just nu i Södermanland