Årsmöte Nyfors

  • Eskilstuna

Alla medlemmar i Nyfors är välkomna till årsmötet

• Årsmötesförhandlingar – inbjudan kommer med posten

• Vi bjuder på enklare förtäring


Vi behöver aktiva i Hyresgästföreningen i Eskilstuna.

På mötet nomineras ledamöter till:

 Stora förhandlingsdelegationen

 Föreningsstyrelsen

 Fullmäktige i Region Mitt


Välkomna!

Hyresgästföreningen Nyfors

Tommy Holm/ordförande


Kontaktperson: Inger Holm, ingerholm2007@yahoo.se, 070-4755809

Händer just nu i Södermanland