Hyresgästens dag i Rademachersmedjorna

  • Eskilstuna

Trivseldag för alla hyresgäster i Eskilstuna

Dagen kommer att vara fyllt av aktiviteter, underhållning av dragspelsklubben Smedbälgarna, trubaduren Peppe Ekberg, Långe mannen som clown, korv grillning, informationsbord om hyresgästföreningen och mycket mer.

Kl 13.00 pratar kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson.

Välkommen!

Kontaktperson: Tommy Holm, ingerholm2007@yahoo.se, 073-7676637

Händer just nu i Södermanland