Temakväll ombyggnad i Skiftinge, Eskilstuna

  • Eskilstuna

Välkommen till temakväll om ombyggnad Ditt område - Din röst

Representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att informera om översiktsplanen och om vad kommer att byggas i Skiftinge.

  • Var skall det byggas?
  • Hur långt har de kommit med processen?

Alla är välkomna!

Hyresgästföreningen
Victoria Park
UNG Fritid Eskilstuna
ABF

Kontaktperson: Firat Nemrud, firat.nemrud@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 85

Händer just nu i Södermanland