Ditt område - Din röst - Skiftinge i Eskilstuna

  • Eskilstuna

Temakväll om Rättigheter och skyldigheter.

Representanter från Hyresgästföreningen kommer att informera om rättigheter och skyldigheter i boendet.

Vi kommer att lotta ut några priser.

Alla är Välkomna!!

Hyresgästföreningen
Victoria Park
UNG Fritid Eskilstuna
ABF

Kontaktperson: Firat Nemrud, firat.nemrud@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 85

Händer just nu i Södermanland