Cykelverkstan i Årby

  • Eskilstuna

Alla boende i området är välkomna och vara med på aktivitet med cykel reparationer

  • Reparationsmaterialet få man stå för själv men vi står bifogade med som hjälper
  • Fika för självkostnadspris

VÄLKOMNA!!!!

Hyresgästföreningen Årby

//Styrelsen

Kontaktperson: Joakim Karlsson, jokkekarlsson76@hotmail.com

Händer just nu i Södermanland