Cykelverkstad i Årby

  • Eskilstuna

Cykelverkstad veckorna 35, 36 och 37.

Alla boende i området är välkomna och vara med på aktivitet med cykelreparationer söndagar.
Reparationsmaterialet få man stå för själv, men vi står med som hjälp.
Fika!

VÄLKOMNA!!!!
Hyresgästföreningen Årby
Styrelsen

                       

Händer just nu i Södermanland