Bostadsmöte

Samtliga Flens Bostads AB:s hyresgäster på norr, inbjuds till mötet.

  • Information från Flens Bostads AB
  • Aktuellt i området
  • Frågor och synpunkter från er boende

Medverkan från bostadsbolaget och Hyresgästföreningen. Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Kontaktperson: Eva Svedlund, eva.svedlund@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 87

Händer just nu i Södermanland