Årsmöte Skeppsgossen Eskilstuna

  • Eskilstuna

Alla medlemmar i Lokala Hyresgästföreningen Skeppsgossen är välkomna till årsmötet.

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar – ta med inbjudan, dagordningen på baksidan
  • Vi bjuder på enklare förtäring

Vi behöver aktiva i Hyresgästföreningen i Eskilstuna. På mötet nomineras ledamöter till:

  • Stora förhandlingsdelegationen
  • Föreningsstyrelsen
  • Fullmäktige i Region Mitt

Välkomna!
Hyresgästföreningen Skeppsgossen
Styrelsen

Händer just nu i Södermanland