Årsmöte Nyfors

  • Eskilstuna

Alla medlemmar i Nyfors är välkomna till årsmötet.

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar – ta med inbjudan, dagordningen på baksidan 
  • Vi bjuder på enklare förtäring
  • Lotteri

Vi behöver aktiva i Hyresgästföreningen i Eskilstuna. På mötet nomineras ledamöter till:

  • Stora förhandlingsdelegationen
  • Föreningsstyrelsen
  • Fullmäktige i Region Mitt

Välkomna!
Hyresgästföreningen Nyfors
Styrelsen

Händer just nu i Södermanland