Årsmöte Katrineholm-Vingåker

  • Katrineholm
  • Vingåker

Som medlem i Hyresgästföreningen är du välkommen på årsmöte i din förening. Ta chansen att vara med och påverka du också!

Kommunalrådet i Vingåker Anneli Bengtsson medverkar.
Enklare förtäring.

Anmälan senast fredag 11 mars 2016 till: 
Anders Hördin 073-6541438 eller anders.hordin@gmail.com.

Årsmöteshandlingar kan hämtas på Hyresgästföreningens nya expedition Linnévägen 3 i Katrineholm torsdag 10 mars 2015 kl 15.00 -18.00. Motioner och nomineringar ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari på mailadress anders.hordin@gmail.com.

Välkommen!

Händer just nu i Södermanland