Höstfullmäktige och inspirationshelg region Mitt

Du som är ombud och ersättare i fullmäktige, ledamot i föreningsstyrelse eller ordförande i en förhandlingsdelegation i region Mitt inbjuds till höstfullmäktige och inspirationshelg.

Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Det består av ledamöter utsedda av Hyresgästföreningarna i regionen. Fullmäktige fattar beslut om verksamhetsplan och budget för regionen och fastställer nivån på medlemsavgiften.

Välkommen till en helg full av inspiration inför verksamhetsåret 2017. Nu börjar arbetet med Framtidsprogrammet och Agenda 2022. 

Helgen innehåller diskussioner om regionens övergripande verksamhetsplan för nästa år, men också inspirerande seminarier och föreläsningar samt ett höstfullmäktige där vi fastställer den övergripande verksamhetsplanen.

Anmälan:
För att delta måste du anmäla dig.
Använd den personliga kod du fått i brevet hemskickat till dig, och anmäl dig via denna länk.

Kontaktperson: Michael Bergen, michael.bergen@hyresgastforeningen.se, 010-45 915 84

Händer just nu i Dalarna