Fullmäktiges årsmöte

Du som ombud eller ersättare i Hyresgästföreningen Region Mitts fullmäktige kallas att delta på fullmäktiges årsmöte.

Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Det består av ledamöter utsedda av Hyresgästföreningarna i regionen. Fullmäktige fattar beslut om verksamhetsplan och budget för regionen och fastställer nivån på medlemsavgiften. Det är också fullmäktige som utser regionstyrelsen.

Incheckning och fika är öppet från kl. 09.00.

Deltagare:
Kallade att delta denna helg är regionens fullmäktigeombud samt deras ersättare.

Anmälan:
För att delta måste du anmäla dig. Det gör du via denna länk

Kontaktperson: Michael Bergen, michael.bergen@hyresgastforeningen.se, 010-45 915 84

Händer just nu i Dalarna