Vinterfest på Hagaberg

  • Lindesberg

Lokala Hyresgästföreningen på Hagaberg bjuder in de boende Björkhyttevägen och Lingonvägen i Lindesberg till Vinterfest.

Vi träffas och myser i vintermörkret, äter pizza och får information om Hyresgästföreningen och pratar om hur vi tillsammans kan förbättra vårt område.

Föranmälan till ordförande Maryam Mohamed Kirish om antal deltagare.

Kontaktperson: Andrea Nilsson, andrea.nilsson@hyresgastforeningen.se, 010459 15 64

Händer just nu i Örebro län