Välkommen till medlemsmöte

  • Hällefors

Nu skall vi bilda en styrelse för medlemmar i området på Hantverksgatan, Grythyttan. Välkommen den 12 februari kl. 18.00.

Vi tar upp vilka som vill sitta med i styrelsen.

Vilka som ställer upp som husvärdar.

Nominerar till privata hyresförhandlingsdelegation.

Vilken verksamhet vi skall ha i området

Kontakten med bostadsbolaget

Kontaktperson: Anna-Marie Fahlberg, anna-marie.fahlberg@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 33

Händer just nu i Örebro län