Utbildning-Om Hyresgästföreningen

Välkommen alla intresserade medlemmar i Örebro på en utbildning som ger en bred orientering om Hyresgästföreningens idé, historia, uppgift, verksamhet och organisation.

Du är medlem i en förening som varit en stark folkrörelse i över 100 år! Vi har alltid stått på hyresgästernas sida och drivit frågor kring trygghet, inflytande och rättvisa. Det tänker vi fortsätta att göra i minst 100 år till!

Anmäl att du kommer till Adrian, kontakt nedan.

Hjärtligt Välkommen!

Kontaktperson: Adrian Efremov, utbildningorebro@hyresgastforeningen.se, 010-4591526

Händer just nu i Örebro län