Trygghetsvandring Askersund

  • Askersund

Låt ej otryggheten segra

Kom och tyck till om centrum. Känner du dig otrygg i centrum/där du bor? Till och från skolan/affären?

Är det några funderingar du har?

Vi går igenom området för att se över gångvägar, buskar, mörka områden, övergång till och från skola och affär etc.

 

Välkommen!

Kontaktperson: Anna-Marie Fahlberg, anna-marie.fahlberg@hyresgastforeningen.se, 010-45 91533

Händer just nu i Örebro län