Rätten att bo - Örebroveckan för mänskliga rättigheter

  • Örebro

Hyresgästföreningen bjuder tillsammans med Svenska Kyrkan och Öbo in till soffhäng där vi diskuterar frågan ”Har alla rätt att bo?”

Svartuthyrning, hemlöshet, trångboddhet och en ständig jakt på ett eget förstahandskontrakt är verklighet för allt fler i dagens Sverige, även i Örebro. Vad kan vi tillsammans göra för att trygga allas rätt till att bo?

Soffhäng:
Johan Sobelius, Svenska Kyrkan
Representant från Örebro Bostäder
Jenny Belin, Gnistan
Representant från Försörjningsstöd
Britten Uhlin och Gunilla Sandlund, Kvinnohuset

Moderator: Ann-Mari Wulfstrand

Välkommen!

Kontaktperson: Andrea Nilsson, 010-459 15 64

Händer just nu i Örebro län