Läxhjälp/Brickebackens ambassadörer

  • Örebro

Den 30:e november startade Brickebackens Ambassadörer läxhjälp vinter 2017.

Tanken är att man ska kunna erbjuda barn och ungdomar en aktiv och positiv fritid, trots att man kanske saknar resurser eller behöver stöd i någon form.

Hyresgästföreningen vill att det ska finnas aktiviteter där man bor, något att göra som skapar social sammanhållning och en framtidstro. Vi vill ge de barn och ungdomar som bor i Brickebacken bra förutsättningar i livet.


Läxhjälp med flerspråkig personal kan vara ett viktigt stöd för att skolarbetet ska fungera.

Det är ett sätt att ge alla elever en jämlik skolgång. Alla ska ha möjlighet att få hjälp med sina läxor och träna på det svenska språket oavsett bakgrund och individuella förutsättningar.


Kontaktperson: Muraaya Mahamed, 0739939241

Händer just nu i Örebro län