Öppet Hus Varberga

  • Örebro

Kom och diskutera sophantering och källsortering.

Du är inbjuden att komma och få svar och diskutera sophanteringen och källsorteringen i Varberga. 

Personligt ansvar, regler, lagar, skyldigheter och rättigheter för hyresgästerna. 

För att rädda klimatet och vår överlevnad så är källsorteringen en del i arbetet som måste göras. Då gäller det för en gångs skull tänka egoistiskt. Sorterar jag rätt och om alla andra tänker likadant så kommer vi gemensamt att lyckas! 

Varmt välkommen!
/ Miljögruppen i Varberga

Händer just nu i Örebro län