Områdesträff i Von Boijgatan och Linneagatans bostadsområde

  • Laxå

Alla hyresgäster i bostadsområdet på Von Boijgatan och Linneagatan är välkomna till en områdesträff.

- Presentation av ett projekt för att förbättra den yttre miljön inom bostadsområdet.

- Ge exempel på hur man kan öka trivseln utomhus och gemensamma utrymmen.

- Förslag på olika aktiviteter man kan ha både utomhus och i lokalen.

Välkommen!
Hyresgästföreningen Integration o arbetsmarknadsenhet Laxå kommun

Kontaktperson: Anna-Marie Fahlberg , anna-marie.fahlberg@hyresagastforeningen.se, 010-4591533

Händer just nu i Örebro län