Områdesträff i Pålsboda

  • Hallsberg

Alla hyresgäster är välkomna!

Nu är det dags för dig som hyresgäst i Pålsboda att få föra fram dina åsikter. Vi kommer att samla ihop de frågor ni vill ska komma fram till Hallbo. Senare i höst bjuder vi in ansvariga på Hallbo, så att de får svara på era frågor.

Detta är vår möjlighet att tillsammans föra fram vad vi tycker krävs för att sätta Pålsboda på Hallbos karta.

Samarbetar vi, är det mycket större möjlighet att Hallbo lyssnar på oss!

OBS! Du behöver inte vara medlem för att komma. Alla är lika välkomna. Ta gärna med dig grannen.

Vi ska också sätta ihop en arbetsgrupp och en samrådsgrupp.

VI BJUDER PÅ FIKA, VARMT VÄLKOMNA!

Hyresgästföreningen i Pålsboda.

Händer just nu i Örebro län