Nominera/intresseanmälan till Ledarprogrammet

Hyresgästföreningen Region Mitt erbjuder, tillsammans med Västerås och Bergslagens folkhögskola, en utbildning för framtida ledare och idébärare i Hyresgästföreningen.Framtidens ledare inom Hyresgästföreningen

Under 2018 startar vi upp femte omgången av vårt regionala ledarprogram. Utbildningen består av 5 helginternat, hemuppgifter mellan träffarna och studiebesök. Innehållet består av både gemensamma och individuella delar.

De gemensamma delarna handlar bl.a. om att bygga kunskap kring Hyresgästföreningen som organisation, folkrörelse, demokrati, ledarskap i idéburna organisationer, engagemang och grupputveckling. De individuella delarna handlar om personlig utveckling och stöd i det egna ledarskapet utifrån deltagarnas unika förutsättningar. Syftet är att utveckla ledare inom Hyresgästföreningen, ledare som är idébärare och som vill utveckla folkrörelsearbete i en ny tid. Kort och gott är detta ett ledarutvecklingsprogram, en process som pågår under en längre tid.

Ledarprogrammets innehåll:
● Hyresgästföreningens idé och verksamhet
● Folkrörelser i vår tid och omvärldens förändringar
● Ledarskap i idéburna organisationer - vad innebär det?
● Demokrati i teori och praktik
● Nätverksbygge och bygga allianser
● Att utvecklas i grupp
● Att skapa förutsättningar för engagemang

Våra erfarenheter är mycket goda och kursen genomförs som folkhögskolekurs, i samverkan mellan Västerås och Bergslagens folkhögskola och Hyresgästföreningen Region Mitt.

Intresseanmälan/nominering
Du kan nominera lämpliga kandidater, eller själv lämna en intresseanmälan, fram till sista september 2018. Sedan intervjuas de föreslagna deltagarna och ett urval görs utifrån ett mångfaldsperspektiv som kön, geografisk spridning och bakgrund. Självklart tar vi också hänsyn till personliga förutsättningar vid urvalet. Dina barn är välkomna på träffarna om de kan roa sig själva under våra arbetspass. Första träffen genomförs den 8-9 december 2018.

Kontaktperson: Pernilla Forsberg, pernilla.forsberg@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 36

Händer just nu i Dalarna