Miljögruppen i Varberga informerar

  • Örebro

Lär känna miljögruppen i Varberga

Hyresgästföreningens Miljögrupp Varberga informerar om sin verksamhet. Vår vision innebär att vi ska sträva mot ständig förbättring i vårt miljöarbete. Kom också gärnamed egnaförslag på aktiviteter.

 

Välkommen!

/Miljögruppen i Varberga

Händer just nu i Örebro län