Medlemsmöte Varbergagatan 40-69

  • Örebro

Hyresgästföreningen Igelkotten hälsar alla medlemmar på Varbergag. 40-56 och 57-69 välkomna till medlemsmöte.

Dessa frågor kommer att diskuteras:

  • Lokalfrågan
  • Möjligheten att skapa någon form av aktivitet i området
  • Övriga frågor

För att Hyresgästföreningen ska kunna bli bättre är det viktigt att vi får veta vad du tycker eller om du är missnöjd med något. Vi vill gärna få dina idéer om hur vi skulle kunna bli bättre, och kanske tips på helt ny verksamhet.
Dina idéer kan alltså handla om både aktiviteter du själv vill arrangera i lo-kalen och saker du tycker att andra borde anordna

Vi bjuder på fika.
Välkommen!

Händer just nu i Örebro län