Medlemsmöte Granlidenplan

  • Lindesberg

Välkommen alla medlemmar boende på Granlidenplan!

Vi bjuder på kaffe och fika och du får möjligheten att träffa andra i ditt område för att diskutera boendet och närmiljön.

Vi kommer också att informera om aktuella åtgärder LIBO vidtar i fråga om utemiljön i området. Så som odlingskragar, lekpark och kringliggande gräsytor.

Vi hoppas också kunna hitta en lokalansvarig för vår gemensamma lokal, och informera om uppehållande och bokning av lokal och bastu.

Kontaktperson: Pär Ejdsäter, par.ejdsater@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 99

Händer just nu i Örebro län