Klimatutmaningen

  • Örebro

– Agera lokalt för att påverka globalt! Kom och lyssna på Tomas Hjort från ABF som berättar om läget i världen och vad du kan göra lokalt för att påverka globalt.

Miljö- och klimatutmaningen är inte bara vår tids största utmaning, det är också en stor möjlighet. En möjlighet till att skapa en bättre värld för oss och kommande generationer.

Plats: Träffpunkt, Oxhagen centrum

Anmälan: Till Ralf Bohlin på 070-354 17 36

Vi bjuder på fika
Alla är välkomna!

 

Händer just nu i Örebro län