”Höj din röst”

  • Örebro

Där politiken påverkar människor som mest, är valdeltagandet lägst. Det vill Hyresgästföreningen i Örebro ändra på. Hyresgästföreningen vill höja valdeltagandet inför höstens val i de tre bostadsområdena Vivalla, Brickebacken och Oxhagen.

Projektet heter ”Höj din röst” och genomförs tillsammans med HUVA (Hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer) och avknoppningen ”Pennybrigde Poetry”.

Vivalla:
”Höj din röst”
Under maj månad startar ”Höj din röst” i bostadsområdet Vivalla med workshops 4,11 och 18 maj och avlutas 25 maj med framträdanden där deltagarna får visa vad de lärt sig.

Händer just nu i Örebro län

  • 1 jan

    Skolambassadör

    2019-01-01 – 2019-06-30 | Dalarna,Södermanland,Värmland,Örebro län,

    Är du vår framtida skolambassadör? Vi i Hyresgästföreningen planerar att rekrytera och utbilda skolambassadörer under 2019. De personer som blir antagna kommer att besöka ett antal gymnasieskolor tillsammans med oss för att berätta om Hyresgästföreningen och om att flytta hemifrån.