”Höj din röst”

  • Örebro

Där politiken påverkar människor som mest, är valdeltagandet lägst. Det vill Hyresgästföreningen i Örebro ändra på. Hyresgästföreningen vill höja valdeltagandet inför höstens val i de tre bostadsområdena Vivalla, Brickebacken och Oxhagen.

Projektet heter ”Höj din röst” och genomförs tillsammans med HUVA (Hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer) och avknoppningen ”Pennybrigde Poetry”.

Vivalla:
”Höj din röst”
Under maj månad startar ”Höj din röst” i bostadsområdet Vivalla med workshops 4,11 och 18 maj och avlutas 25 maj med framträdanden där deltagarna får visa vad de lärt sig.

Händer just nu i Örebro län