Enkät till alla medlemmar i Nora

  • Örebro

Vi i Hyresgästföreningen har för avsikt att bjuda in de politiska partierna i Nora till samtal för att diskutera vad man vill göra för alla boende i kommunen. För att ta reda på vad som intresserar hyresgäster i de lokala politiska frågorna, hoppas vi att ni vill svara på några frågor om vad Ni tycker är viktigt i kommunen.

Partierna i Nora till samtal för att diskutera vad man vill göra för alla boende i kommunen.

För att ta reda på vad som intresserar hyresgäster i de lokala politiska frågorna, hoppas vi att Ni vill svara på några frågor om vad Ni tycker är viktigt i kommunen.

För att premiera er som deltar, lottar vi ut fyra trisspaket bland er som svarar på enkäten. Skicka in svaren i det bifogade svarskuvertet senast den 20 maj.

Tack på förhand!

Här kan du läsa enkäten och svara på den även om du inte är medlem men bor i Nora kommun.

Kontaktperson: Pär Ejdsäter, par.ejdsater@hyresgastforeningen.se, 010-4591599

Händer just nu i Örebro län