Enkät till alla medlemmar i Nora

  • Örebro

Vi i Hyresgästföreningen har för avsikt att bjuda in de politiska partierna i Nora till samtal för att diskutera vad man vill göra för alla boende i kommunen. För att ta reda på vad som intresserar hyresgäster i de lokala politiska frågorna, hoppas vi att ni vill svara på några frågor om vad Ni tycker är viktigt i kommunen.

Partierna i Nora till samtal för att diskutera vad man vill göra för alla boende i kommunen.

För att ta reda på vad som intresserar hyresgäster i de lokala politiska frågorna, hoppas vi att Ni vill svara på några frågor om vad Ni tycker är viktigt i kommunen.

För att premiera er som deltar, lottar vi ut fyra trisspaket bland er som svarar på enkäten. Skicka in svaren i det bifogade svarskuvertet senast den 20 maj.

Tack på förhand!

Här kan du läsa enkäten och svara på den även om du inte är medlem men bor i Nora kommun.

Kontaktperson: Pär Ejdsäter, par.ejdsater@hyresgastforeningen.se, 010-4591599

Händer just nu i Örebro län

  • 1 jan

    Skolambassadör

    2019-01-01 – 2019-06-30 | Dalarna,Södermanland,Värmland,Örebro län,

    Är du vår framtida skolambassadör? Vi i Hyresgästföreningen planerar att rekrytera och utbilda skolambassadörer under 2019. De personer som blir antagna kommer att besöka ett antal gymnasieskolor tillsammans med oss för att berätta om Hyresgästföreningen och om att flytta hemifrån.