Miljödiskussionskväll Varberga

  • Örebro

Tema: Källsorteringens roll i klimatfrågan

Välkommen att delta i denna diskussionskväll som inleds av Nicklas Persson från miljöpartiet med en kort betraktelse i ämnet!

Tanken är att öppna ögonen på dom boende som inte verkar förstå vikten av att sortera sina sopor på rätt sätt frö att vi ska kunna leva vidare på jorden. Det är viktigt att hushålla med jordens resurser: Det handlar om skyldigheter och personligt ansvar!

Välkommen!
Hyresgästföreningens Miljögrupp i Varberga

Kontaktperson: Ralf Bohlin, ralf.bohlin@hotmail.com, 0703541736

Händer just nu i Örebro län