Bomöte i Gyttorp.

Välkomna på bomöte för hyresgäster hos Norabostäder i Gyttorp. Hyresgästföreningen och Norabostäder informerar om kommande aktiviteter och händelser i ditt bostadsområde.

Hyresgästföreningen och Norabostäder informerar om kommande aktiviteter och händelser i ditt bostadsområde, bl.a. om möjligheter till odling på kolonilotterna.


Kom ner till kvarterslokalen och gör Din röst hörd.

Frågor eller funderingar – kontakta din lokala arbetsgrupp eller se nedan

Kontaktperson: Pär Ejdsäter, par.ejdsater@hyresgastforeningen.se, 010-4591599

Händer just nu i Örebro län