Bomöte för Korpen, Pelikanen och Venus.

Välkomna på bomöte för Korpen, Pelikanen och Venus. Hyresgästföreningen och Norabostäder informerar om kommande aktiviteter och händelser i ditt bostadsområde.

Hyresgästföreningen och Norabostäder informerar om kommande aktiviteter och händelser i ditt bostadsområde. Bland annat informerar vi om stadsodling som erbjuds hyresgäster i kvarteret Korpen. Du får också möjlighete att ställa frågor till Norabostäder och/eller Hyresgästföreningen.


Kom ner till kvarterslokalen och gör Din röst hörd.

Frågor eller funderingar – kontakta din lokala arbetsgrupp eller se nedan


Kontaktperson: Pär Ejdsäter, par.ejdsater@hyresgastforeningen.se, 010-4591599

Händer just nu i Örebro län