Årsmöte Örebro Lekeberg

  • Örebro

Välkommen till Hyresgästföreningen Örebro- Lekebergs årsmöte! Nu sammanfattar vi året som går med det årliga årsmötet. Vi hoppas att vi träffas där.

Sista datumet för anmälan till årsmötet är måndag 5 mars.

Sista dagen för inlämnande av motioner är 23 februari.

Anmälan sker till Adrian Efremov: 010-459 15 26 eller adrian.efremov@hyresgastforeningen.se

Kontaktperson: Andrea Nilsson, andrea.nilsson@hyresgastforeningen.se, 010459 15 64

Händer just nu i Örebro län