Årsmöte i Lokala Hyresgästföreningen Igelkotten Varberga

Årsmöte i LH Igelkotten Varberga där styrelse väljs.

På vårt årsmöte och i vår lokala hyresgästförening gäller följande:

  • Alla i vårt område (Varbergagatan 40–79) är välkomna.
  • Endast medlemmar har rösträtt (Välkommen att bli medlem)
  • Du kan engagera dig i en särskild fråga eller aktivitet.
  • Du kan vara med och skapa och driva aktiviteter.
  • Du tar så mycket ansvar som du känner att du klarar och vill.

Välkommen!

Kontaktperson: Sussi Alverland, sussi.alverland@gmail.com, 0703-58 52 06

Händer just nu i Örebro län