Lokalansvarigutbildning

  • Örebro

En utbildning för er som har det viktiga uppdraget att vara lokalansvariga.

Utbildningens syfte är att ge alla, som har rollen som lokalansvarig, den kunskap och trygghet ni behöver i ert uppdrag.

Målgrupp:
Förtroendevalda med uppdrag som lokalansvarig

Kursens innehåll:

• Upplåtelseavtalet

• Rollen som lokalansvarig

• Värdegrunden

• Våra lokaler

Kursledare:
Eva-Lena Kling
Marina Berg

Anmälan senast 6 september:
Till Adrian Efremov på 010-459 15 26 eller utbildningorebro@hyresgastforeningen.se

Uppge personnummer och eventuella allergier vid anmälan.

OBS! Parkera inte vid macken risk för böter!

Välkommen!

Kontaktperson: Marina Berg, marina.berg@hyresgastforeningen.se, 010-45 91 513

Händer just nu i Örebro län