Inbjudan till utbildningen "Ombyggnad grund"

  • Örebro

Vi står inför en stor utmaning! Större ombyggnadsprojekt blir allt vanligare i takt med att miljonprogrammens underhållsbehov ökar. Projekten ställer både hyresgäster och hyresvärdar inför stora utmaningar.

Det här är en metodutbildning för förtroendevalda. Du får en inblick i hur du som förtroendevald kan vara med och påverka i ombyggnationer.

Verkar det intressant? Anmäl dig senast den 23 augusti till Adrian Efremov:

adrian.efremov@hyresgästföreningen.se eller 010-45 91 526

Kontaktperson: Marina Berg , marina.berg@hyresgastforeningen.se, 010-45 91 513

Händer just nu i Örebro län