Gårdsträff för boende i Tunabyggen

  • Borlänge

Alla boende i Tunabyggen välkomnas till en gårdsträff där vi planerar för området.

Frågor vi kommer att diskutera är:

  • Sommarblommor - saknas något? Behöver blommor bytas ut?
  • Midsommarfirande?
  • Ev. sommaraktiviteter
  • Caféet i höst?
  • Övriga frågor

Välkomna!

Kontaktperson: Charlotte Deklyn, charlotte_deklyn@hotmail.com, 070-209 31 00

Händer just nu i Dalarna