Föreningsstyrelsen inbjuder lokala hyresgästföreningar samt arbetsgrupper till en informationskväll i Eskilstuna

  • Eskilstuna

Inbjudan till förtroendevalda i lokala hyresgästföreningar samt arbetsgrupper.

Nu när vi står inför nya mål att arbeta mot så bjuder styrelsen in de lokala hyresgästföreningarna och arbetsgrupperna till ABF för information kring målet 51/22.

Vi ser gärna att så många som möjligt kommer och tar del av de nya direktiven och så vi gemensamt kan arbeta för att nå de nya målen.

Innehåll:
• 51/22
• Ekonomi

Vid funderingar kontakta:

Fridha Eriksson, boendeutvecklare: 010-459 15 20, fridha.eriksson@hyresgastforeningen.se

eller

Tommy Holm, ordförande: 073-767 66 37

Kontaktperson: Fridha Eriksson, fridha.eriksson@hyresgastforeningen.se, 010-459 15 20

Händer just nu i Södermanland