Utbildning om Hyresgästföreningen!

Lär dig mer om Hyresgästföreningens arbete. Det här är en utbildning, som handlar om vad vi gör för dig som medlem.


Välkommen att delta i vår basutbildning, som handlar om Hyresgästföreningens vision och värderingar, vår verksamhet samt medlemskapet och folkrörelsen. Vi bjuder på fika och lunch under dagen. Du får ersättning för ev förlorad arbetsförtjänst och resor. Vi åker kollektivt eller samåker. Anmälan senast den 2 oktober till Marie Björnlund,

010-45 91 519 eller marie.bjornlund@hyresgastforeningen.se.

Kontaktperson: Lena Thorp, lena.thorp@hyresgastforeningen.se, 010-45 91 610

Händer just nu i Dalarna